Archive for the ‘Sorggrupper’ Category

Sorggruppe for barn starter i august -23

Sorggrupper | Posted by Astrid Gangestad
mai 08 2023

Har du mistet mamma/pappa/søsken eller andre nære pårørende? Sorg og Omsorg i Mosseregionen starter opp ny sorggruppe i slutten av august, for barn i barneskolealder. Vi møtes annenhver uke, til sammen ni ganger. Hver samling varer i 1 1/2 time, og inneholder mat, prat, aktivitet og lek. Ta kontakt med Karen Elisabeth Lund Dahl (47901566) eller astrid.gangestad@kirkenimoss.no

Sorggruppe for ungdom, Fredrikstad

Sorggrupper | Posted by admin
apr 26 2023

Kafé Sorg og Omsorg

Sorggrupper | Posted by IngerMarieSolgaard
jan 04 2023

TIRSDAG 18. OKTOBER KL. 19: Temakveld i Jeløy kirke med Sunniva Gylver

Sorggrupper | Posted by Astrid Gangestad
sep 13 2022

Sorg og Omsorg i Mosseregionen inviterer til temakveld: «Midt i alt som er – en fortelling om kjærlighet, sorg og eksistensiell beredskap»
Prest og forfatter Sunniva Gylver har skrevet bok med utgangspunkt i ulykke og sorg som har rammet henne og familien de siste årene. Som prest og profesjonell sorgarbeider gjennom 26 år, og nå enke, deler hun sin egen verktøykasse for å møte livet og døden. Det blir samtale, mulighet for spørsmål, og anledning til å kjøpe boka. Gratis inngang – Alle er hjertelig velkommen!

Sorggruppe for menn

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
jun 22 2022

Sorggrupper i Fredrikstad

Sorggrupper | Posted by IngerMarieSolgaard
feb 23 2022

Sorg og Omsorg Fredrikstad starter sorggrupper våren og høsten 2022.

Har du eller noen du kjenner, mistet noen ved død, enten ved sykdom, ulykker eller selvmord og ønsker å delta i sorggrupper, så ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Du/ dere blir tilbudt en enesamtale med en av våre ledere i forkant for sorggruppen.

Tilbudet er gratis.

Kontakt Frivilligsentralen på tlf 90993815

Velkommen til åpen temakveld «Sorg, kultur og tro» i Sarpsborg

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
sep 22 2021

Tilbud om Livsmestringsgrupper i Halden

Sorggrupper | Posted by Hilde Finsådal
feb 17 2021

Sorggrupper våren 2021

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
feb 04 2021

Sorg og Omsorg i Sarpsborg håper at vi utover våren kan starte opp ulike sorggrupper:

  • for enker og enkemenn
  • for foreldre som har mistet ungdom/voksne barn i brå død
  • samtalegrupper for mennesker som har opplevd samlivsbrudd

Ta kontakt hvis dette er aktuelt for deg eller noen du kjenner. Vi kan også tilby samtale i påvente av oppstart av nye grupper.

Kontaktperson Kjersti Tjelle 48097747 / kt926@kirken.no

Sorggruppe / samtalegruppe for deg som har opplevd samlivsbrudd

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
nov 18 2020

Sorg og Omsorg i Sarpsborg vil på nyåret 2021 starte sorggruppe / samtalegruppe for deg som har opplevd samlivsbrudd! Ta kontakt hvis det er aktuelt for deg, eller hvis du har noen spørsmål. Vi håper at coronasituasjonen ikke setter begrensninger for oppstart.