Fredrikstad

KONTAKT OSS

Du kan komme i kontakt med Sorg og Omsorg Fredrikstad gjennom:

Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral v/Inger Marie Solgård.

E-post: post@fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no
Telefon: 90993815

HVEM ER VI?
Styringsgruppa for Sorg og Omsorg Fredrikstad består av fagpersoner/helsepersonell fra kommunen og kirken, samt repr. fra begravelsesbyrå, og frivillige fra ulike sammenhenger.

Styringsgruppa består i dag av:

Leder: Christine Berge Erlbeck

Nestleder: Mary-Ann Torp

Sekretær og kasserer: Hanne Dahl

Styremedlem: Cathrine Garde Jakobsen

Styremedlem: Kate Hoel

Styremedlem: Thorhild Sarpebakken

Styremedlem: Line Christensen

Styremedlem: Janne Gundersen

Styremedlem: Anne-Kari Sønsterød

Styremedlem: Ann Christin Arneberg Nicolaysen

 

KONTONUMMER TIL SORG OG OMSORG FREDRIKSTAD

1000.31.65243

Vipps:

540039

Comments are closed.