Archive for the ‘Kursvirksomhet’ Category

Kurs høsten 2019

Kurs for nye gruppeledere til sorggrupper, Kursvirksomhet | Posted by admin
jan 20 2020

Kurs for nye gruppeledere til Sorggrupper høsten 2019.

Har du lyst til å lære mer om sorg?

 • Sted: Mysen menighetshus Betania, Storgata 17, 1850 Mysen.
 • Datoer: 3 kurskvelder à 2,5 timer på torsdager: 12.september, 26.september og 10.oktober.
 •  Klokka: 19.30 – 22.00.
 • Enkel bevertning.
 • Kurset er gratis.
 • Påmelding innen 8. September 2019 til Solveig Tjernæs Vormeland, Tlf.: 98220299, E-mail: Solveig.vormeland@eidsberg.kommune.no

KURSINNHOLD:

12. september:

 •   Åpning/ informasjon og presentasjon
 •  Generelle sorgreaksjoner  
 •  Ritualer/ livsfaseriter

26. september:

 • Ulike typer tap
 • Barn og ungdom i sorg.
 • Menn og sorg
 • Sorg etter selvmord

10. oktober:

 • Hva vil det si å være gruppeleder for sorggruppe?
 • Gruppedynamikk
 • Gruppelederrollen
 • Videre deltakelse og hva skjer i Sorg og Omsorg

Når du har fullført kurset, vil du få mulighet til å være med som gruppeleder for sorggruppe eller sorgforum.

Sorg og omsorg er politisk nøytral og åpent for alle livssyn.

Kursledere: Sigmund Nakkim, Jan Mathisen, Laila B. Andresen og Solveig K Tjernæs Vormeland.

Selv om alle kurslederne er prest eller diakoner, vil de forholde seg livssynsåpent i sine innlegg og ellers i dette arbeidet.  Alle fire har mye erfaring med sorg i sine jobber.

Styret i Sorg og omsorg, som arrangerer kurset, består av: Jorun Lilleng, Grethe Stople, Tina Dahl, Åsa Lier og Solveig Tjernæs Vormeland.