Sarpsborg

KONTAKT OSS
Du kan komme i kontakt med Sorg og Omsorg i Sarpsborg, gjennom:

Kjersti Tjelle: 48097747 / KT926@kirken.no

eller

Ragnhild Stranden: 93461595 / RS426@kirken.no

HVEM ER VI?
Styringsgruppa for Sorg og Omsorg i Sarpsborg består av representanter fra kommunen, kirken, begravelsesbyrå og Sanitetsforeningen:

Leder: Kjersti Tjelle (diakon i Tune, Greåker, Solli og Holleby) tlf. 48097747.

Sekretær: Ragnhild Stranden (diakon i Sarpsborg) tlf. 93461595.

Kasserer: Mette Gabestad (diakon i Søndre Skjeberg, Skjebergdalen og Hafslund sokn) tlf 97694324.

Ann Helen Dybedal Nilsen (Tore Nilsen Begravelsesbyrå A/S) tlf. 69104610.

Liv Førrisdal (Sarpsborg Sanitetsforening) tlf. 90061217. 

Grethe Strekerud Larsen (Rådgiver virksomhet forbyggende tjenester Sarpsborg kommune) Mail: grethe-strekerud.larsen@sarpsborg.com

Heidi Meisingset (Kreftkoordinator Sarpsborg kommune) Mail: kreft@sarpsborg.com

Marianne Syverstad (Koordinator friskliv, læring- og mestring Sarpsborg kommune) Mail: marianne.syverstad@sarpsborg.com

TIDLIGERE SORGGRUPPER
Vi har eller har hatt blant annet sorggrupper for enker/enkemenn, for barn som har mistet mor, far eller søsken, for foreldre som har mistet små barn, for foreldre som har mistet voksne barn i brå og uventet død og dessuten samtalegrupper for dem som har opplevd samlivsbrudd. De som er med opplever at det er mye støtte og hjelp i det å dele tanker og erfaringer med andre i samme situasjon. Samtalegruppene består som regel av 5-7 sørgende og to gruppeledere. De fleste gruppene holder på et år og har ca. 10 samlinger i løpet av året.

Comments are closed.