Moss

Sorg og Omsorg i Mosseregionen driver sorggrupper for pårørende som har mistet en av sine nære. Vi har tilbud til enker/enkemenn, barn, ungdom, og foreldre som har mistet voksne barn.

En sorggruppe består av ca. 5-8 personer og to gruppeledere. Gruppelederne er  fagpersoner med helse, sosial eller pedagogisk bakgrunn og/eller frivillige med egen sorgerfaring. Gruppesamlingene varer ca. 1,5 -2 timer. De første samlingene er annenhver uke, senere blir det som regel noe lenger tid mellom samlingene, total varighet inntil ett år. Tilbudet er gratis og livssynsåpent.

Gruppene settes sammen av mennesker som har en noenlunde lik sorgsituasjon. Det kan derfor av og til ta noe tid før den som melder seg til gruppe kan få et gruppetilbud. Vi prøver å imøtekomme de behov som meldes inn, og samarbeider også med de andre Sorg og Omsorg-gruppene i Østfold hvis det er ledige plasser i gruppene.

For påmelding eller mer informasjon, ta kontakt med Moss Frivilligsentral

på tlf. 92298551 eller e-post: post@moss.frivilligsentral.no

eller Astrid Gangestad, leder av styringsgruppen tlf. 41252181, e-post: astrid.gangestad@kirkenimoss.no

Styringsgruppen for Sorg og Omsorg Mosseregionen består av (2023):

Astrid Gangestad (diakon Jeløy menighet)

Torill Sørenssen (Moss Frivilligsentral)

Nina Hauge (gruppeleder)

Eirin Vedvik (kreft-koordinator Moss)

Comments are closed.