Fredrikstad

KONTAKT OSS

Du kan komme i kontakt med Sorg og Omsorg Fredrikstad gjennom:

Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral v/Hanne Dahl eller Inger Marie Solgård.

E-post: post@fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no
Telefon: 90993815

HVEM ER VI?
Styringsgruppa for Sorg og Omsorg Fredrikstad består av fagpersoner/helsepersonell fra kommunen og kirken, samt repr. fra begravelsesbyrå, og frivillige fra ulike sammenhenger.

Styringsgruppa består i dag av:

Leder:             Kate Hoel

Nestleder:       Christine Berge Erlbeck

Kasserer:         Gunn G. Vik

Sekretær:        Hanne Dahl

Styremedlem: Cathrine Garde Jakobsen

Styremedlem: Mary Ann Torp

Styremedlem: Thorhild Sarpebakken

Styremedlem: Line Christensen

Styremedlem: Lene Mathisen

KONTONUMMER TIL SORG OG OMSORG FREDRIKSTAD

1000.31.65243

Vipps:

540039

Comments are closed.