Fredrikstad

KONTAKT OSS

Du kan komme i kontakt med Sorg og omsorg i Fredrikstad distriktet, gjennom:

Fredrikstad frivilligsentral v/ Inger Marie Solgaard. (e-post: post@fredrikstadsentrum.frivilligsentral.no)
Telefon: 69 31 68 70

Mob. 90993815

HVEM ER VI?
Styringsgruppa for Sorg og omsorg i Fredrikstad distriktet består av fagpersoner/helsepersonell fra kommunen og kirken, samt repr. fra begravelsesbyrå, og frivillige fra ulike sammenhenger.

Styringsgruppa består i dag av:

Leder: Cathrine Garde Jakobsen. Sykepleier, Fredrikstad Begravelsesbyrå
Sekretær: Inger Marie Solgaard. Vernepleier med spesialkompetanse, leder for frivilligsentralen sentrum
Kasserer: Gunn G. Vik. Diakon Borg, Torsnes og Østre Fredrikstad

Kate Hoel. Spesialkonsulent i Fr. stad kommune, tidl. koordinator for Sorg og Omsorg

Marit Borgersen. Pensjonert hjelpepleier, Frivillig
Mary Ann Torp. Sykepleier og familieterapeut, frivillig

 

KONTONUMMER TIL SORG OG OMSORG FREDRIKSTAD

1000.31.65243

Comments are closed.