Archive for the ‘Sorggrupper’ Category

Åpent og gratis kurs: Mestring av sorg etter tap, for etterlatte og deres hjelpere m/Kari Dyregrov og Atle Dyregrov

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
mar 06 2019

Sorg er en del av livet, men smerte, savn og lengsel kan være svært intens. Hvordan kan man gå videre med livet sitt når man mister en man er glad i? Er det noen metoder den etterlatte kan bruke for å håndtere et smertefullt tap, og hvordan kan deres nettverk og helsepersonell hjelpe til? Når er det snakk om kom­plisert sorg som krever profesjonell hjelp? På dette kurset er det nettopp slike spørsmål som besvares.

Drammen  folkebibliotek 1. april kl 1700 – 2030.

https://www.facebook.com/events/2268233276757070/

https://www.lub.no/

Sorggruppe for enker/enkemenn i Fredrikstad

Sorggrupper | Posted by IngerMarieSolgaard
nov 08 2018

Sorg og omsorg i Fredrikstad starter opp en ny sorggruppe på Fredrikstad Vest Frivilligsentral på Gressvik.

Gruppen er tiltenkt enker og enkemenn, ca. 60+

Ved interesse og spørsmål, ta kontakt med Mary-Ann Torp, majan.torp@gmail.com, 950 60 667.

Åpen temakveld om samlivsbrudd og barn

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
nov 02 2018

Sorggruppe for barn

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
jul 14 2018

Sorg og Omsorg i Sarpsborg vil høsten 2018 starte opp en ny sorggruppe for barn mellom 7 og 12 år som har mistet noen i nær familie. Gruppen vil bli ledet av helsesøster og familierådgiver i Sarpsborg kommune. Det er ca. 11 samlinger i løpet av et år. Samlingene inneholder et lite måltid, samtale og ulike aktiviteter. Ved ledige plasser er det åpent for barn fra andre kommuner. Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. Kontaktpersoner er: Tonje Elisenberg 98217689 og Nanette Bache 41530206.

Sorggrupper for enker/enkemenn

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
jun 22 2018

Sorg og Omsorg i Sarpsborg vil høsten 2018 starte opp sorggruppe for enker/enkemenn. Sorggruppene vil vare ca et år med 10-12 samlinger. Det er taushetsplikt i gruppene.

Kontaktperson: Kjersti Tjelle, kjersti-klausen.tjelle@sarpsborg.com, tlf. 69116808/48097747.

Nye sorggrupper for barn og ungdom

Sorggrupper | Posted by Astrid Gangestad
jun 11 2018

Sorg og Omsorg i Mosseregionen starter opp nye grupper i oktober -18, for barn og ungdom som har mistet nære pårørende. Ta kontakt for påmelding eller mer informasjon.

Nye sorggrupper

Sorggrupper | Posted by Astrid Gangestad
jun 11 2018

Sorg og Omsorg i Mosseregionen starter opp nye grupper kontinuerlig når det melder seg tilstrekkelig antall deltakere i noenlunde samme alder og sorgsituasjon. Ta kontakt for påmelding eller mer informasjon.

Temakveld om Alzheimer ved Vetle Lid Larsen torsdag 12. oktober

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
okt 04 2017

Temakveld med Vetle Lid Larssen-page-001

Sorggruppe for barn/Sorggruppe for ungdom

Sorggrupper | Posted by Astrid Gangestad
aug 31 2017

Sorggrupper for barn og ungdom som har mistet nære pårørende

Sorg og Omsorg i Mosseregionen starter opp nye grupper for barn i barneskolealder, og ungdom (ungdomsskole/vgs) i oktober 2017. Tilbudet er gratis og åpent for alle livssyn. Ta kontakt for mer info eller påmelding. Se kontaktinfo for Moss.

Sorg og Omsorg i Sarpsborg

Sorggrupper | Posted by MetteBGabestad
aug 24 2017

Sorg og Omsorg i Sarpsborg jobber for å starte opp sorggruppe for enker/enkemenn «midt i livet» (40-60+) og sorggruppe for foreldre som har mistet ungdom eller unge voksne i brå død. Vi ønsker også å starte opp samtalegruppe for mennesker som har opplevd samlivsbrudd. Kjenner du noen det er aktuelt for? Kontakt Sorg og Omsorg i Sarpsborg v/Hilde Torp Tlf 69116827/45265109