OM SORG

SORG TAR TID
Sorg er en nødvendig prosess når en mister noen som står en nær.

Sorg er ingen sykdom, men en naturlig reaksjon på en ekstrem situasjon.

Sorg tar mye lengre tid enn mange tror.

Sorgen har sin egen individuelle rytme og forsterkes gjerne rundt merkedager, høytider og ved bestemte sanseinntrykk som en forbinder med den som er død.

Det er vanlig å bli rastløs, handlingslammet, sliten og ha dårlig hukommelse i en periode.

Det er vanlig å veksle mellom gråt, sinne, sorg og glede.

Det er vanlig å snakke om og om igjen om det som skjedde i forbindelse med dødsfallet – eller å kretse om det i tankene.

Sorg er ikke farlig – når den får slippe til med de forskjellige følelsene som kommer.

De knuste drømmers rom
Det som ikke ble noe av. Planene som måtte skrinlegges. Drømmene som ikke ble innfridd. Alle har et rom for knuste drømmer, skriver Steinar Ekvik.

Livskunsten er å leve det livet vi fikk og strekke oss etter de muligheter og gleder som ligger langs vår livsvei, selv om den tok en sving som vi ikke hadde ønsket.

Du kan lese mer om tankene til Steinar Ekvik, sogneprest, sjelsørger og forfatter, her.

Bok om unges sorg
I boken «Ung sorg» møter vi 14 unge mennesker som alle har opplevd å miste noen i nærmeste familie. Deres historier viser sorgens mange og triste ansikter, men forteller også om styrke, livsglede og muligheter. Forhåpentligvis kan de unges historier inspirere til å komme videre når sorgen føles for tung.

Du kan lese mer om boken her.

Boken er skrevet av Atle Dyregrov, Birgitte Gjestvang, Marit Slagsvold.

HJELP I SORG
Når en har mistet en av sine nærmeste, kan det være godt å få støtte fra noen utenfor familie og vennekrets. En del har heller ikke familie og venner i nærheten.

Det er viktig å snakke om sorgen, følelsene, tankene og opplevelsene rundt dødsfallet og tiden etterpå. Dette vil kunne hjelpe deg til å komme videre i sorgbearbeidelsen.

Etter at det første sjokket har gitt seg, kan mange oppleve så sterke og ukjente følelser at man lurer på om det er noe galt.

Det kan hjelpe å snakke med noen som vet en del om sorg og kan gi deg støtte. I sorggruppa snakker vi om disse reaksjonene og at de er normale for mennesker i sorg.

Sorg og Omsorg i Østfold tilbyr sorggrupper for sørgende i ulike situasjoner. Er du barn, ungdom, voksen eller eldre og har mistet en av dine nærmeste? Da kan du ta kontakt med oss i Sorg og Omsorg, og vi prøver å finne en gruppe som passer for deg.

Comments are closed.