Sorggruppe for barn

Posted by MetteBGabestad
jul 14 2018

Sorg og Omsorg i Sarpsborg vil høsten 2018 starte opp en ny sorggruppe for barn mellom 7 og 12 år som har mistet noen i nær familie. Gruppen vil bli ledet av helsesøster og familierådgiver i Sarpsborg kommune. Det er ca. 11 samlinger i løpet av et år. Samlingene inneholder et lite måltid, samtale og ulike aktiviteter. Ved ledige plasser er det åpent for barn fra andre kommuner. Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. Kontaktpersoner er: Tonje Elisenberg 98217689 og Nanette Bache 41530206.

Comments are closed.